تور تایلند پاییز 96، 3 شب بانکوگ 4 شب  پوکت، بهترین تورها را از تورهلدینگ بخواهید.