موزه‌ی دریایی مادرید:به گذشته و قدرت‌های تاریخی دنیا به لحاظ نیروی دریایی فکر کنید، قطعا اسپانیا یکی از آنها خواهد بود.

به لطف اسپانیا، دنیا، بر جدید (New world) را شناخت. پس به این موزه سری بزنید تا درباره‌ی تاریخچه‌ی دریانوردی اسپانیا بیشتر یاد بگیرید و هیجان واقعی را تجربه کنید.