ارتفاعات مونتسرات(Montserrat):رشته‌کوه مونتسرات، فاصله‌ی کمی با شهر دارد و مکانی فوق‌العاده برای یک سفر کوتاه یک‌روزه است. 

امروزه از خود شهر بارسلون تا ارتفاعات این کوهستان جاده ی بسیار امن با پیچ های حساب شد و توری های فلزی محافظ جان مسافرین با رعایت همه ی قواعد راهنمایی رانندگی و استانداردهای جهانی احداث شده است و به راحتی با خودرو و حتی موتور سیکلت می توان به این ارتفاعات صعود کرد و صد البته به این نکته نیز باید اشاره کنم کم نیستند کسانی که تا این ارتفاعات را به صورت انفرادی و یا گروهی رکاب زده و یا حتی کوه پیمایی می کنند.. یک‌ساعته و با یک قطار می‌توانید به این منطقه برسید. در این بخش کوهستانی می‌توانید از قدم‌زدن در اطراف پارک لذت ببرید و از زیارتگاه مریم عذرای سیاه (onnablack mad) بازدید کنید. طبیعت بکر این منطقه، مکان مناسبی برای فرار از شلوغی و همهمه‌ی زندگی شهری است.