تله‌کابین:این تله ‌کابین با ۱۴۵۰ متر طول، Montjuic را به Barceloneta متصل می‌کند.

نقطه‌ی شروع این مسیر، بالای برج ۷۸ متری   torre san sebastian است. یک رستوران نیز در این جا وجود دارد که از طریق بالابر قابل دسترسی است. توقف‌گاهی در میانه‌ی راه در برج torre jaume وجود دارد که آن هم از طریق آسانسور قابل دسترسی است. بخصوص در فصل های خوش آب وهوا ازدحام بسیار زیادی در ایستگاه تله کابین و مناطق اطراف مشاهده می شود و مدت زمان انتظار برای نشستن در تله کابین در این دوره های زمانی حدود یک ساعت می باشد.