خیابان LaRambla:اين خيابان يکي از مشهورترين مکان‌ها در شهر بارسلون است که گردشگران زيادي به آن سر مي‌زنند.

در تمام طول خيابان، فروشگاه‌ها و رستوران‌هاي گران‌قيمتي وجود دارند که چشم را به خود خيره مي کنند و گردشگراني را خواهيد ديد که مشغول عکاسي از اطراف هستند. با همه‌ي اين تفاسير، فضاي دوست‌داشتني و پرانرژي اين خيابان، ارزش چندساعت وقت‌گذاشتن و ارتباط برقرار کردن با اهالي و گوش سپردن به آواي نوازندگان خياباني را دارد.