سویر (Soller):مایورکا و مقصدهای ساحلی دیگر اسپانیا اغلب به خاطر گردشگری پر عیش و نوش شناخته شده هستند، اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی در سویر جریان داشته باشد.

در سواحل این شهر می‌توان کافه‌های فضای باز و موارد جالب زیادی را مشاهده کرد که هر کدام دلیل خوبی برای دوست داشتن آن هستند. در حقیقت، اگر به دنبال جذابیت اروپایی هستید به نقاط زیادی برخورد خواهید کرد. کوچه‌های باریک سنگ‌فرش شده و گلدان‌هایی که در کنار خانه‌ها قرار دارند به همراه معماری زیبا از جمله دیگر جذابیت‌های شهر به شمار می‌روند که این شهر را منحصر به فرد ساخته است.