آرامگاه سعدی شاعر و نويسنده بزرگ ايرانی در سالهای 600 تا 691 ه.ق می زيست و دو كتاب مشهور بوستان و گلستان از آثار اوست . بناي آرامگاه سعدی در هر دوره مرمت و بازسازی گرديده و نيز در زمان كريمخان زند به طرز با شكوهی تجديد بنا شده است. آرامگاه سعدی معروف به سعدیه محل زندگی و دفن سعدی، شاعر برجستهٔ پارسی‌گوی است.  این آرامگاه در انتهای خیابان بوستان و کنار باغ دلگشا در دامنه کوه در شمال شرق شیراز قرار دارد. در اطراف مقبره، قبور زیادی از بزرگان دین وجود دارند که بنا به وصیت خود، در آنجا مدفون شده‌اند از جمله مهمترین‌های آن می‌توان شوریده شیرازی را نام برد که آرامگاهش به وسیله رواق به آرامگاه سعدی متصل شده‌است.آرامگاه شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۵۳ به شماره ثبت ۱۰۱۰٫۳ در انجمن آثار ملی به ثبت رسیده‌است.