برج ساعت شهر در مركز شهر ساری در وسط ميدان هفت تير ( ميدان ساعت ) قرار دارد كه يكی از نقاط ديدنی شهر ساری به شمار می رود.

این میدان دارای برجی با ساعت عقربه‌ای بزرگ و مجهز به صدای زنگ ناقوس است که در هنگام تغییر ساعات به تعداد رقم ساعت آن لحظه به صدا در می آمد و در سکوت شبهای ساری صدای ساعت ۱۲ شب را بدلیل تعداد بالای دفعات آن و نیز سکوت شب تا دورترین خیابانهای ساری شنیده می شد.