این سد در مرز استان مازندران و تهران واقع است و جزو پارک ملی لار نیست و در استان مازندران قرار دارد.

سد لار در سال 1330 مطالعات سد آغاز گرديد و در سال 1353 عمليات احداث آن شروع و در سال 1361 به بهره برداری رسيد. موقعيت سد : اين سد بر روی رودخانه «لار» با سطح حوزه آبريزی به مساحت 675 كيلومتر مربع و با متوسط جريان آب سالانه به ميزان481 ميليون مترمكعب در استان مازندران و در فاصله 75 كيلومتری تهران و 100 كيلومتری آمل قرار دارد اهداف احداث : تامين آب كشاورزی با سطح زير كشت 90 هزارهكتار، تامين آب شرب تهران و انتقال آب به ميزان 140 ميليون مترمكعب به نيروگاه كلان جهت توليد متوسط سالانه 150000 مگاوات ساعت انرژی برق – آبی برای كمك به شبكه سراسری می باشد.