نمایی از شهر رامسر


آنچه از تاريخ و قدمت اين شهر بر می آيد اين منطقه بيش از ده قرن آباد بوده و خاندانهای بزرگی در آن ميزيسته اند . قديميترين نام اين شهر سخت سر می باشد . رامسر به لحاظ داشتن حمامهای آب معدنی بسيار معروف است و بخشهای كتالم و سادات محله از مراكز مهم توريستی اين شهر به حساب می آيند كه آب گرم آنها همه ساله هزاران نفر را جهت استفاده از آب دريا و آبهای معدنی به سوی خود می كشاند ، مانند چشمه آب گوگردی ، چشمه آب سياه ، چشمه زير پل ، چشمه عزيز گرماب ، چشمه محمد گرماب و ...