مسجد آدينه با بيش از 7 قرن قدمت در دهستان جواهر ده رامسر كه يك منطقه ييلاقی است ساخته شده.

بقعه متبركه سيد ابوالحسن اين بقعه نيز بيش از سه قرن قدمت دارد.