در 3 كيلومتری شهر ايلام قرار گرفته و مناظر و طبيعت اطلراف آن دارای زيبائيهای كم نظير از جمله تفرجگاههای ششدار و منجل كه اطراف كوه را احاطه كرده است . اين كوه بعنوان نماد شهر ايلام معروف است . پارك جنگلی چغا سبز،اين پارك دارای تاسيساتی از قبيل شهر بازی ، سينمای روباز ، سالنهای نمايش و رستوران ، بازارچه ، چايخانه ، موزه حيات وحش می باشد.