قلعه والی شهر ايلام اين قلعه يكی از تپه های باستانی دوران پيش از اسلام است . و در زمان حكومت محمد علي شاه قاجار و بدستور غلام رضا خان ابوقداره والی ساخته شد. مسجد جامع ايلام، اين مسجد با گنبد و مناره های بلند و كاشيكاريهای زيبا در دو طبقه ساخته شده است.