سنگ نوشته قوچعلی ابتدای تنگه قوچعلی در محله سبزی آباد در شمال شهر ایلام است و تاريخ ساخت قلعه حسين آباد و قلعه حسينيه در سال 1305 در عهد دولت ناصر الدين شاه با خط نستعليق حك شده است.