شهرستان‌ لاهيجان‌ تا تهران‌ ۳۵۵ كيلومتر فاصله‌ دارد. شهرستان‌ لاهيجان‌ در دامنه‌ شمالی البرز قرار گرفته‌ و آب‌ و هوای آن‌ معتدل‌ و بارندگی آن‌ نيز زياد است‌. بنای‌ شهر لاهيجان‌ را به‌ "لاهيج‌ ابن‌ سام‌ ابن‌ نوح‌"نسبت‌ داده‌اند. لاهيجان‌ در سال‌ ۷۰۵ هجری قمری به‌ دست‌ اولجايتو فتح‌ شد. شاه‌ عباس‌ اوّل‌ پس‌ از شكست‌"خان‌ احمد" وارد لاهيجان‌ شد. پس‌ از سقوط‌ سلسله‌ كيانی، حاكمان‌ صفوی در اين‌ شهرحكومت ‌ كردند. ازحوادث‌ ناگوار تاريخ‌ لاهيجان‌ به‌ طاعون‌ سال‌ ۷۰۳ ه.ق‌، آتش‌ سوزی‌ سال‌ ۸۵۰ ه.ق‌ و اشغال‌ آن‌ توسط‌ روسها در سال‌ ۱۷۲۵ ميلادی‌ می‌توان‌ اشاره‌ كرد. لاهيجان‌ يكی از مراكز اصلی جنبش‌ جنگليان‌ بود. لاهيجان‌ امروزی ‌شهری زيبا و سرسبز است.