بازار اصفهان بناي قسمت عمده اي از بازار به سراها و كاروانسراها اختصاص دارد .

اين اماكن از ارزش تاريخي خاصي برخوردارند . بازار اصفهان كه از ديدنيهاي شهر است محل خريد و فروش كالاها و بخصوص صنايع دستي اصفهان نيز مي باشد.از جمله اين صنايع مي توان از خاتم كاري،مينا كاري، قلمزني ،قلمكاري، مينياتور، نقاشي،  تذهيب، منبت كاري، خراطي،  پوست دوزي و نقره سازي نام برد. بهترين سوغات اصفهان را نيز  صنايع دستي آن تشكيل مي دهد.