از ديگر نقاط ديدني اصفهان مي توان به مسجد جمعه، سر در قيصريه، كاخ هشت بهشت، تالار اشرف،  بقعه بابا ركن الدين،  امامزاده اسماعيل، هارون ولايت، مناره چهل دختران، پارك ملت، آئينه خانه، شهربازي و غيره اشاره كرد. کاخ هشت‌بهشت که روزگاري زيباترين کاخ عالم هم ناميده مي‌شد،

در به روزگار شاه سليمان صفوي در نزديکي باغ بلبل ساخته شد. باغ وسيعي که عمارت در آن واقع شده جزئي از باغ بزرگ نقش جهان بوده‌است که شاه اسماعيل اول احداث کرد و در زمان جانشينان او بخصوص شاه عباس اول به قطعات متعددي تقسيم شد. باغ هشت بهشت در زمان شاه صفي وجود داشته است و در دوره دو شاه بعدي يعني شاه عباس دوم و شاه سليمان بر درختان اين باغ زيبا افزودند. لازم به ذکر است کوشک باغ متعلق به زمان شاه سليمان صفوي مي باشد که در آن دوره باغ تکميل و اصلاح گرديد و  با سومين سال سلطنت شاه سليمان صفوي مقارن بود، به اتمام رسيد و به گفته برخي تاريخدانان اين باغ نشيمن هشت سوگلي حرم پادشاه بوده است، که 4 نفر در طبقة همکف و 4 نفر ديگر در طبقه اول سکني گزيده بودند.