اين مسجد كه قبلا مسجد شاه يا سلطاني ناميده مي شد در زمان شاه عباس كبير در بين سالهاي1021 تا 1040 ه.ق ساخته شده است .

ساختمان مسجد از نظر معماري ، كاشيكاري و عظمت گنبد و مناره ها از شاهكارهاي قرن 11 ه.ق مي باشد . ارتفاع گنبد مسجد 54 متر و مناره آن 52 متر مي باشد. مسجد شاه به نام‌هاي مسجد امام، مسجد جامع عباسي و مسجد سلطاني جديد نيز شهرت دارد يکي از مساجد ميدان نقش جهان اصفهان است که در طي دورانصفوي ساخته شد و از بناهاي مهم معماري اسلامي ايران به‌شمارمي‌رود. اين بنا شاهکاري جاويدان از معماري، کاشي‌کاري و نجاري در قرن يازدهم هجري است. مسجد شاه مربوط به دوره صفوي است و در اصفهان، جنوب ميدان نقش جهان واقع شده و اين اثر  به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيد.