كليسا و موزه وانك در محله جلفا يعني در جنوب زاينده رود 14 كليسا وجود دارد كه معروفترين آن كليساي وانك است و در زمان شاه عباس دوم ساخته شده است . اين كليسا داراي نقاشيهاي متعدد اززندگي حضرت مسيح و تزئينات گچبري مي باشد. موزه وانك نيز در همين كليسا قرار دارد. اين کليسا از کليساهاي تاريخي ارمنيان اصفهان مي‌باشد . وانک در زبان ارمني به معني کليساي جامع است. ارامنه بعد از کوچ بزرگ يعني در سال ???? به دستور شاه عباس دوم به اصفهان آورده شدند. آنها از بدو ورود شروع به ساختن محل زندگي کردند و در وهله? اول کليساها را بنا کردند.